Annette Mosegaard

Byrådsmedlem

Jeg arbejder som Koncern HR Manager ved KP Components, der er en virksomhed i metalindustrien.
Jeg er 55 år, født i Ikast og har siden 1998 boet i Isenvad. Jeg er cand.merc., gift og mor til 3 børn, der alle er flyttet hjemmefra.

Jeg har siddet i Byrådet siden 2010 og sidder for tiden i følgende udvalg:

• Erhvervs-, vækst- og bosætningsudvalget (formand)
• Økonomiudvalget
• Arbejdsmarkedsudvalget (næstformand)

Sidder i byrådsgrupper, der skal udvikle midtbyerne Ikast og Brande og i Entreprenørskabskolen.

Derudover repræsenterer jeg Det Konservative Folkeparti i KL´s Udvalg for Miljø og Forsyning samt det Kommunale Forretningsudvalg.

Åbenhed, samarbejde, handling
Åbenhed, samarbejde og handling er altafgørende for, hvordan man oplever at bo i Ikast-Brande kommune, og at der sker en positiv udvikling af vores område.

Jeg vil fortsætte mit arbejde for hele kommunen og mener, at vi som kommunalbestyrelse skal arbejde endnu mere for inddragelse og det brede samarbejde. Vi skal huske vores DNA og med afsæt i dette stille og roligt gøre vores kommune til det bedste sted at bo og drive virksomhed.

Økonomi
Ikast-Brande Kommune er mindre kommune med de økonomiske udfordringer, det giver. Afgørende for en god økonomi er, at vi har befolkningstilvækst. De kommuner, der har befolkningstilvækst har en bedre økonomi end de kommuner, der har nedgang i befolkningstallet. Derfor vil den Konservative byrådsgruppe altid have fokus på tiltrækning af borgere.

En bedre økonomi giver bedre mulighed for at give borgerne en ordentlig service. Når det gælder kommunens økonomi, skal vi tænke langsigtet og udvikle gode løsninger, der giver god service samtidig med, at vi holder skatterne i ro.

Bosætning
Bosætning er vigtig, både når vi taler om tiltrækning af nye borgere, og når vi taler om, at Ikast-Brande skal være et fantastisk sted at bo og arbejde. Vi bor i et fantastisk område. Natur, imødekommenhed, kreative og aktive borgere. Vi skal udvikle tiltrækkende byer og landsbyer hvor vi tænker os om, når vi udvikler nyt. Vi skal have standard områder, og vi skal have ”wow miljøer” der kan tiltrække udover det almindelige. Derfor skal vi bl.a. have attraktive byggegrunde af forskellig type.

Uddannelse
En af mine mærkesager er uddannelse. 25% af indbyggerne i Ikast-Brande kommune har ingen uddannelse. 20% af en ungdomsårgang tager ikke en ungdomsuddannelse. Vi fortsætter med at være et område med et lavt uddannelsesniveau. Det skal vi have vendt. Flere skal have faglige uddannelser, flere skal have mellemgange uddannelser. Vi skal have vendt denne udvikling.

Skolerne og erhvervslivet skal hænge bedre sammen fx igennem øget samarbejde imellem skoler og virksomheder.

Den nuværende skolestruktur og antallet af skoler skal bevares. Vi skal sikre, at børnene trives og lærer noget i skolen.

Erhvervsliv
Ikast-Brande er en erhvervskommune. Det skal den blive ved med at være, og det skal vi være stolte af.

Vores virksomheder og iværksættere skal have de bedst mulige betingelser. Vi skal understøtte vores iværksættere og understøtte omkring den grønne dagsorden. Grøn energi, natur og miljø.

Jeg går ind for grøn energi, men vi skal tænke os om, når vi anbringer vindmøller og solceller. De skal placeres, hvor de er til mindst mulig gene, og hvor man bedst kan få transporteret strømmen ud til forbrugerne. Her skal Staten være medspiller. Jeg vil arbejde for større biodiversitet og undersøge, om Harrild Hede kan blive nationalpark. Hvis godkendelse af nationalpark betyder, at der skal udsættes dyr i hegn, har en nationalpark dog ingen interesse.

Vores byer
Der skal foretages byfornyelse i Ikast og Brande. Det er vigtigt, at vores byer er pæne og velholdte. Mindre byer og landsbyer skal understøttes. Rådhuset i Nørre Snede skal bibeholdes.

Ældre
Vi får flere ældre, og det skal vi positivt forholde os til. Som kommune skal vi understøtte udviklingen af seniorbofællesskaber. Vores plejehjem skal føles som et hjem med omsorg og nærvær. Vi skal sikre vores ældre den bedst mulige alderdom, hvor den ældre trives og får den hjælp, der er brug for.

Børn og unge
Vi skal arbejde for, at vores børn og unge har den bedst mulige trivsel. Vi skal møde dem, hvor de er, og vi skal sikre, at de får den bedst mulige dannelse og uddannelse. Vi vil ikke acceptere mobning, og vi skal støtte op om de børn, der har brug for det.

Det er forældrene, der har ansvaret for børnene, og det skal de blive ved med at have, men vi skal som kommune gribe ind, hvis der er behov. Vi skal stå på børnenes side, og vi skal stille krav til forældrene, men også hjælpe, hvis der er behov.

Kultur, fritid og sport
Kulturen, sporten og foreningslivet skal støttes mest muligt. Det giver livsindhold for den enkelte og skaber sammenhold i kommunen.
Vi er kendte for vores sport og de resultater og den branding, det giver. Vi skal bibeholde fokus på dette område.