Annette Øgaard

Byrådsmedlem

Hej!

Vort område og by har brug for engagerede borgere, som vil arbejde for fællesskabet og for, at vi kan få en endnu bedre by, egn og samlet Ikast-Brande kommune – derfor har jeg valgt at stille mig, min energi og engagement til rådighed ved det kommende kommunevalg – håber I er mange, som har lyst til at støtte mig.

Mit navn er Annette Øgaard, født i 1970 i Ikast, men har levet langt størstedelen af mit liv i Ejstrupholm. Jeg er gift med Jes Øgaard og sammen ejer og driver vi Øgaard Lastvognsopbyg & Hydraulik i Ejstrupholm. Jeg har 3 børn, Malene som er selvstændig frisør, Rikke som er sygeplejerske og så er der Sebastian, der er Team Danmark atlet og bruger det meste af sin tid på at køre racerbil og HHX i Ikast. Jeg er ligeledes beriget med 4 børnebørn.

Jeg har haft et spændende og varieret arbejdsliv – et kort CV; er uddannet i salg hos Maibom Sko i Herning, senere ansat 5 år hos Bestseller i Brande i bl.a. HR-afdeling og økonomi, 8 år som produktchef hos Kelsen Group i Nr. Snede, været med til at iværksætte flere virksomheder, er i dag økonomichef på Øgaard Lastvognsopbyg & Hydraulik i Ejstrupholm og kandidat til KV21.

Hvorfor stiller jeg op?

Jeg er et engageret menneske, som elsker vores by og egn. Jeg har dyb respekt for alle de mange kræfter, som bærer vort lokalsamfund i bl.a. i foreningslivet. Jeg har nu valgt at tage et skridt længere op ved at engagere mig i lokalpolitik. Jeg vil repræsentere de små samfund i byrådet. Der er i den grad brug for lokale kræfter til at kæmpe, samt huske de større byer på, at vi eksisterer og at vi gør det godt på ”landet”. Vores del af kommunen har været alt for ringe repræsenteret og jeg er sikker på, at jeg vil kunne byde ind med nyt, hvis det skulle lykkes mig at opnå valg til november.

For mig er det vigtigt, at vi bevarer den nuværende skolestruktur med det nuværende antal af skoler. Skolen er hel essentiel for de mindre samfunds overlevelse. Vi skal arbejde for, at det bliver endnu mere attraktivt at bosætte sig i de mindre samfund. Vi skal tilbyde nye og spændende udstykninger til varierede boformer. Vi har masser af dygtige virksomheder og spændende arbejdspladser i vores kommune, men vi har i al for ringe grad lykkes med at tiltrække de mange, der pendler ind og ud hver dag. Det er rigtig fint at vi kan bryste os af at være erhvervskommune nr. 1, men det er desværre stort set udelukkende personskatterne, der er grundlag for den velfærd, vi alle gerne vil tilbyde vore borgere. Vi skal være en kommune der tilgodeser og hjælper vores børn, unge, ældre og udsatte og vi skal have fleksible og borgervenlige løsninger med størst mulighed for individuelle valg.

Hvorfor er jeg konservativ?

Det siger sig selv – det er jo et FOLKEPARTI med følelser og kant.

Det er et parti, der føler et ansvar for dem, der er svagere stillet i livet end dig selv, støtter den svage uden at knække den stærke – den som har evnen har pligten.

Et parti der mener, at den der arbejder hårdt og som har et mål i livet, og bidrager med mest til fælleskassen, også skal belønnes.

Et parti der ønsker bedre vilkår for ofrene og højere straffe til de kriminelle, kriminalitet skal have mærkbare konsekvenser.

Et parti der byder udlændinge velkomne, så længe de vil yde til fællesskabet og har et udgangspunkt i og ønske om at forsørge sig selv. Vi har desværre i al for høj grad ikke stillet de nødvendige krav om selvforsørgelse og integration herunder krav om at lære sproget.

Jeg bryder mig ikke om den retorik som flertallet bruger i debatten om udlændinge, hvor alle synes at blive dømt over en kam. Udlændinge er mindst lige så forskellige som os danskere og der er masser som bidrager positivt til vort land.

Mine mærkesager til KV21

Hvis jeg bliver valgt ind, vil jeg kæmpe for at alle børn, unge, ældre og udsattes vilkår i hele kommunen. Vi har ikke alle det samme udgangspunkt. Vi skal sørge for, at der er de rette tilbud til alle.

Vi skal fortsat være en erhvervsvenlig kommune, fordi uden vores erhvervsliv, er der ingen attraktive arbejdspladser og dermed ingen velfærd. Erhvervslivets rammevilkår er desværre ikke et anliggende for kommunalpolitikere. Vores fornemmeste opgave er at sikre gode forhold for virksomhedernes ansatte – vores kommunes borgere samt naturligvis også altid at have en smidig og imødekommende sagsbehandling. Trives de ansatte lokalt, fungerer virksomhederne bedre – vigtigst af alt, bosætning lokalt skaber velstand, velfærd og bæredygtige samfund.

Rent lokalt i Gl. Nr. Snede kommune vil jeg kæmpe for

• en understøtning til de mange frivilliges arbejde

• nye ældreboliger & flere byggegrunde

• aktiviteter og fritidsliv for de unge

• bevarelse af skoler og pasningsordninger

• bevarelse af Nr. Snede kommunekontor

• vedligeholdelse af offentlige områder i vores små bysamfund