Børn, unge og uddannelse

Alle børn skal udfordres

Børnene er forældrenes ansvar. Vi skal understøtte børnenes udvikling fra de er helt små, så de bliver i stand til at klare sig selv igennem hele livet.

 

Vi mener, at inklusion er vigtig, men vi er også opmærksomme på, at ikke alle børn kan og skal inkluderes. Det skal alene afhænge af individuelle vurderinger.

Daginstitutioner og skoler er fundamentet for børn og unges læring og udvikling. Vi vil sikre, at alle børn får de bedste betingelser for at lære noget i skolen – både fagligt og socialt.

Der skal være pasningstilbud til alle børn. Vi ønsker fortsat en decentral beslutningsstruktur i kommunen.

De fysiske rammer for skoler og pasningstilbud skal være tidssvarende og understøtte trivsel og læring.