Bosætning og byudvikling

Ikast-Brande skal være en attraktiv bosætningskommune

Ikast – Brande kommune skal være et godt sted at bo – uanset alder. Vi skal udvikle og understøtte de gode ideer, der kommer.
Vi har brug for bosætning i kommunen for at sikre den rigtige befolkningssammensætning på både kort og langt sigt. Vi skal stræbe mod at blive den mest borgervenlige og attraktive kommune at flytte til for flittige familier, som kan bidrage med kompetencer til erhvervslivet og vores økonomiske fællesskab.

Ikast-Brande skal gøres kendt for sport, kultur, udvikling og aktiviteter for alle. Vi skal have attraktive og aktive bymiljøer og en styrket detailhandel. Der skal være langsigtede lokalplaner for byggegrunde og bosætningsmiljøer.
Vi vil sprede budskabet om Ikast-Brande som en kommune, der tager sig godt af tilflyttere. Det er en kommunal opgave, som skal prioriteres højt.

Det åbne land skal bruges aktivt til landbrug, erhverv og rekreative områder. Så vidt muligt skal det åbne land bestå, som det er. Vi vil dog i en vis udstrækning give plads til udvikling af erhverv og grøn energi.

Vi ønsker grøn energi, og vil arbejde positivt for den, men vi vil sikre, at det sker til mindst mulig gene for den enkelte borger, på afstand af befolkningskoncentrationer.