Danmark er et Konservativt Land

 

 

De fleste mennesker er nok klar over, at de liberale værdier har noget med frihed at gøre, og at for socialisterne er lighed det altafgørende. Men hvad med de konservative?
I denne kronik vil vi fortælle om de Konservative værdier, og hvordan de har præget udviklingen af Danmark.
Først skal vi dog lige høre lidt om, hvad folk mener om de Konservative, og hvordan de i virkeligheden er.
Konservatives image er, at de er rige, snobbede og drikker for meget. Når danskerne bliver spurgt om, hvem de 2 mest typiske Konservative mennesker er, plejer svaret at være: Maud Varnæs og Oberst Hackel.
Imidlertid har Konservative mennesker svært ved at leve op til deres image. Faktisk viser undersøgelser af konservative vælgere, at de er dygtige, flittige og ordentlige, og at deres familier betyder meget for dem. Konservative vælgere fordeler sig desuden ligeligt på indtægt, køn og uddannelsesniveau.

3 bærende principper

Både socialister og liberale har tykke værker om deres ideologi. Det har Konservative ikke. Til gengæld har Konservative 3 grundlæggende regler, der er styrende for politikken:
1: Man skal undgå revolutioner.
2: Man skal forandre samfundet for at bevare det.
3: Man skal give en bedre verden videre til sine børn, end den man har overtaget fra sine forældre.
De 2 første punkter stammer fra den britiske filosof, Edmund Burke. Han oplevede på nærmeste hold den franske revolution i 1789 og de forfærdelige konsekvenser, der fulgte i kølvandet.
Punkt 3 kaldes generationskontrakten og er enestående for Det Konservative Folkeparti, fordi det forpligter politikerne i ethvert spørgsmål til at tænke langsigt i forhold til mennesker, økonomi og miljø.

Danmark har løbende forandret sig og undgået revolutioner

I 1789 og de følgende år i Paris skulle alt bare laves om, og titusindvis fik hugget hovederne af. Heriblandt den franske kongefamilie. Til sidst blev det hele bare for meget, og i stedet for en konge fik man en kejser, Napoleon Bonaparte. Han kastede imidlertid Europa ud i nogle forfærdelige krige. I 1917 fik man revolutioner i Rusland. Efter oktoberrevolutionen fik kommunisterne magten, og de benyttede den til at skyde Zaren og hans familie. I alt kostede kommunismen i Rusland ca. 25 millioner mennesker livet. På verdensplan er tallet mange gange så højt.
I Danmark har vi undgået revolutioner og massedrab og de konsekvenser, det har for et samfund og dets borgere. Sidste drab på en politiker i Danmark fandt sted i 1286, hvor Erik Klipping blev dræbt i Finderup Lade. Der er tale om en verdensrekord, som vi må håbe aldrig bliver slået.
Danmark er ved mange lejligheder nævnt som et af verdens mest velfungerende samfund. Vi har megen positiv omtale under det igangværende præsidentvalg i USA.
Når vi har fået det ry, så er det vores påstand, at det skyldes, at vi har undgået den skadevirkning, som borgerkrige og ekstremt styre har for samfundet. Men det skyldes også, at vi i Danmark har været i stand til at foretage nødvendige forandringer af vores samfund. Vi har med andre ord været i stand til at udvikle og bevare vores samfund.
Af gode eksempler kan nævnes Reformationen i 1536. Vi forandrede kristendommen for at bevare den. Et andet eksempel er afskaffelsen af enevælden i 1848. I stedet for at slå kongen ihjel som i Frankrig og Rusland, indførte man det konstitutionelle monarki – som stadig er gældende – og indførte demokratiet. Siden har vi været i stand til at tilpasse vores lovgivning og administration, så der har været overensstemmelse med virkelighedens verden.

Institutioner og rollemodeller har villet give et bedre samfund videre

Vi vil desuden vove den påstand, at vi i Danmark gennem hele vores historie har bestræbt os på at give et bedre samfund videre til næste generation. Det har været vigtigt for mange store politikere, kunstnere, videnskabsmænd og iværksættere.
Blandt store politiske ledere er fx Frederik d. 6.. som afskaffede stavnsbåndet og Frederik den 7., der afskaffede enevælden og indførte Grundloven. Begge dele var med til at hive danskerne ud af fattigdom og skabe vækst, fordi landets borgere fik medindflydelse og adgang til at skabe egne værdier. Et helt andet eksempel er vores egen konservative Poul Schlüter, der satte sig for, at rette op på en skrantende økonomi, så vores børn ikke skulle hænge på tidligere generationers overforbrug.
En lang række store danske kunstnere har gennem tiden forsøgt at danne danskerne og at påvirke samfundets udvikling til det bedre gennem deres værker. Eksempelvis Ludvig Holberg gennem skuespil med skildringer af samfund og fordærv.
Store videnskabsfolk som Ole Rømer, H.C. Ørsted og Niels Bohr stræbte hele livet efter at forstå og formidle store sammenhænge. Alle med det formål at kunne skabe løsninger, der ville forbedre almindelige menneskers liv.
Endelig har vi haft fremsynede iværksættere som Carl Jacobsen, der grundlagde Carlsberg, Enrico Dalgas, som opdyrkede heden, og lægen fra Brande, Hans Christian Hagedorn, som var en af pionererne indenfor forskningen i insulin. De skabte vækst og arbejdspladser til gavn for Danmark. Mange af disse store iværksættere står også bag virksomheder med fonde, der uddeler penge til projekter, som skal bidrage til øget sundhed, forskønnelse af landet og udviklingen af den danske kultur og dannelse.
Langt de fleste danskere, der har levet, har ikke skrevet sig ind i historiebøgerne. Men landmænd, fiskere, håndværkere, arbejdere og ikke mindst kvinder har ved hårdt arbejde kunnet give deres børn et bedre liv, end det, de selv har haft.

Verdens bedste land er udviklet efter Konservative principper

Det er derfor vores påstand, at når Danmark er et af verdens bedste lande, så skyldes det, at vi gennem vores mere end 1000 års skrevne historie har levet op til de 3 Konservative grundregler: Vi har undgået revolutioner, vi har løbende forandret vores samfund, og vi prøver hele tiden at give vores børn en bedre verden, end den vi selv modtog.
Danmark er altså i bund og grund konservativt, og det håber vi, at det bliver ved med at være.

Dina Raabjerg, folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti. Annette Mosegaard, byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti. Tomas Bjerre, formand for Ikast-Brande Konservative Vælgerforening.