Der skal handling bag ordene

Af Kirsten York Helms

Byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti

Jeg har lyttet mig til, at der i valgkampen har været forskellige temaer, som optager vælgerne. Det er helt naturligt for mig, at der allerede nu reflekteres over og handles på vælgernes udmeldinger. Borgerne er nemlig vores største ressource og gode medspillere.
De temaer, jeg har hørt til de fleste valgmøder, er følgende – og jeg har tilladt mig at vinkle dem lidt opsummerende og personligt:

Vindmøller
Der skal findes en løsning på en fair og mere ordentlig proces omkring opsætning af vindmøller i kommunen, hvis de overhovedet skal sættes op på land. I den sammenhæng ser jeg frem til samarbejdet med DK2020 og udarbejdelsen af en ordentlig klimahandlingsplan.

Byer og Landsbyer
Der skal findes en bedre balance mellem de store og mindre byer – fx Uhre, Blåhøj og Ejstrupholm gør en kæmpe indsat for udvikling, og vi bør i kommunen bakke op.
Kulturen har været et nedprioriteret område, og det kan vi gøre meget mere ved. Kulturen tiltrækker folk og binder folk sammen, og jeg mener ligeledes, at et rigt og blomstrende kulturliv tiltrækker både turister og flere tilflyttere.

Alsidigt byggeri
Der et stort ønske om seniorfællesskaber i bl.a. Brande. Vi skal også hurtigst muligt have flere udstykninger og byggegrunde.

Naturen
Med alt den smukke natur, vi har rundt omkring i kommunen, mener jeg ikke, vi har udnyttet vores potentiale mht. attraktive byggegrunde nok.

Børn og unge
Børn og ungeområdet er en vigtig investering og skal opprioriteres, da tal og undersøgelser viser, at flere og flere børn og unge er udfordret mht. trivsel, diagnoser og manglende uddannelse. Jeg mener, at ingen børn og unge må stå tilbage på perronen. At passe på vores ”guld” bør være et fælles mål.

Ældre
Ældre skal have en værdig omsorg og pleje af veluddannet personale. Jeg vil arbejde for ældres frie valg i form af tilvalgsordninger og mulighed for selv at bestemme mere. Fx hvem der bliver i eget hjem.

Borgerne skal inddrages
Der er et generelt ønske om, at borgerne bliver bedre og mere inddraget i de politiske sager. Jeg har desværre fået mange henvendelser fra borgere, som føler sig dårligt informeret om sager, der direkte berører dem økonomisk, boligmæssigt eller på deres trivsel. Det må vi altid stræbe efter at gøre bedre.

Jeg håber, at jeg får mulighed for at følge temaerne fra valgkampen helt til dørs – det vil jeg arbejde hårdt for.
En stemme på mig vil være en stemme på:

 Ordentlighed og samarbejde
 Sagerne bliver fulgt til dørs – jeg opgiver aldrig
 At jeg kæmper videre for bedre balance og sammenhæng mellem store og små byer
 Oprettelse af flere opgaveudvalg, der inddrager borgerne

Kort sagt vil en stemme på mig betyde udvikling med respekt – både for store og små!