Det er på høje tid, vi sætter nye ambitiøse mål for vores kommune

Af Dina Raabjerg

Byrådskandidat for Det Konservative Folkeparti

Fordi vi er så gode til at være erhvervskommune, har vi overset andre potentialer for vækst og udvikling. Vi har også overset, at arbejdspladser ikke længere er afgørende for, hvor folk bosætter sig. De vil have gode naboer, attraktive kvarterer, stimuleres i deres fritid og have gode forhold for deres børns udvikling og opvækst.
Fordi vi i 10 år har hvilet på laurbærrene, så får vi ikke den arbejdskraft og det liv til kommunen, der er så hårdt behov for.
I forhold til sport og fritid så udnytter vi ikke mulighederne godt nok. Vi kan tiltrække aktive og sunde familier alene på den konto – hvis vi satte os for det. Ingen andre har både en Guldmine, Danmarks største skaterpark, bredde- og eliteidræt indenfor populære sportsgrene og de mere særlige sportsgrene som skater og cricket, samt en musikskole i topklasse.
På samme tid skal vi blive bedre til at tage imod dem, der faktisk kommer hertil. Både studerende på uddannelser og tilflyttere. Den lille flyer, vi sender til tilflyttere, er langt fra nok. Vi skal tage aktivt fat og introducere fællesskaber, foreninger, spisesteder og aktiviteter mv. for studerende og tilflyttere, så de bliver en integreret del af vores lokalsamfund og aktive ambassadører med det samme.
I byrådet skal vi derfor steppe op og hæve ambitionsniveauet. Vi bør fx have som mål, at vi vil tiltrække 500 nye aktive borgere i den næste byrådsperiode, og vi skal formulere den vision og de indsatser, der skal til, for at det lykkes. Det arbejde skal ske i en inddragende proces, hvor borgere, virksomheder og foreninger er med.