Forsvarssagen er en Konservativ mærkesag

Af Søren Pape Poulsen

Formand for Det Konservative Folkeparti

Siden vores partis stiftelse har forsvarssagen været en mærkesag. I dag har vi fået en af vores største forsvarssejre i Det Konservative Folkepartis 106 årige historie.

Omsider vil Danmark leve op til forpligtigelserne i vores NATO-fællesskab. Vi betaler nu for forsikringen, så vi har den, hvis vi får brug for den.

Vi er nu enige om, at Danmark skal bruge to procent af BNP til vores fælles sikkerhed ved udgangen af næste forsvarsforlig.

På baggrund af anbefalinger fra Forsvarskommandoen vil næste forsvarsforlig gå til udgangen af 2033. Det giver mulighed for, at Forsvaret strategisk og fornuftigt kan bruge pengene.

En del af finansieringen kommer fra et underskud på i omegnen af 0,5 pct. af BNP, som ifølge Det Økonomiske Råd og Nationalbanken er fuldt ud økonomisk ansvarligt. Vi havde gerne set, at pengene kom fra bl.a. reformer, men et i et nationalt kompromis med et flertal bag Socialdemokratiet, må også vi gå på kompromis.

Samtidig afsætter vi 3,5 milliarder i år og igen næste år, primært til Forsvaret, så Danmark i endnu højere grad kan hjælpe Ukraine og presse Rusland.

Vi skal til afstemning om forsvarsforbeholdet 1. juni

Aftalepartierne er samtidig enige om, at danskerne 1. juni skal til stemmeurnerne for at tage stilling til afskaffelse af forsvarsforbehold, som vil melde os helt ind i den frie verden.

Den geopolitiske situation har understreget behovet for, at vi parallelt med NATO-samarbejde også får mulighed for frit at sige enten ja eller nej til missioner i EU-regi. I et internationalt set lille land som Danmark, har vores forsvar størst værdi, når vi er en del af et større fællesskab, der også kan være med til at beskytte os.

Vi har en interessant valgkamp i sigte, forudser jeg. Grundlæggende handler den om, at vi skal give Danmark lov til at vælge selv. At vi selv skal kunne vælge til og fra.

Vi er i dag afskåret fra at deltage i missioner. Det kunne være missioner, der skaber stabilitet i lande, hvorfra vi i dag har mange flygtninge. Det kunne være missioner, der bekæmper pirateri, som vi som land med store maritime interesser, naturligt burde indgå i.

Der er i dag syv igangværende militære missioner, som Danmark ikke kan deltage i på grund af vores forsvarsforbehold. Vi bidrog i 2017 til Operation Open Shield gennem NATO, men da der ikke længere var en NATO-pirateri-operation ved Afrikas Horn, så blev Danmark ramt af vores forbehold – vi kunne ikke deltage i den tilbageværende forsvarsforbeholdsbelagte EU-mission.

Jeg synes, at det ville være godt, at vi frit kan vælge missioner til. Fordi vi kan have en interesse i dem. Og fordi det er klædeligt som land at bidrage til den sikkerhed, vi selv nyder godt af.

Uden et forbehold vil vi frit kunne vælge, om vi vil deltage. Vi vil ikke være tvunget til at deltage. Og et farvel til forbeholdet ændrer ikke på, at en eventuel deltagelse i en militær EU-operation kræver inddragelse af Folketinget.

Der findes som bekendt ikke en EU-hær, og det kommer der heller ikke, så danske soldater vil – når vi ønsker det – blive udsendt i vores egne uniformer med Dannebrog på skulderen. Jeg har også i denne weekend fået bekræftet fra Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet, at vi uden et forsvarsforbehold ikke vil være forpligtet til at indkøbe bestemt materiel.

Jeg har ikke noget forbehold over for Forsvaret. Jeg elsker det.

Jeg mener heller ikke, at vi skal have noget forbehold for at kunne deltage i EU-missioner, hvis vi selv ønsker det. Danmark skal ikke være sat uden for døren. Vi skal søge medbestemmelse – det er logisk, når vi samtidig beholder vores selvbestemmelse.

Danmark skal være uafhængig af russisk gas hurtigst muligt
Igennem årtier har Danmark afsat milliardbeløb for at udfase naturgas, men Ruslands aggressioner understreger behovet for, at det går endnu hurtigere, og at vi indtil da kan hente mere gas udenom Rusland.

En hurtigere udfasning af naturgas, der erstattes af energieffektivitet og vedvarende energi, vil sikre, at sikkerhedspolitik og grøn omstilling går hånd-i-hånd.

Ordet ”historisk” bliver ofte brugt i politik. Også for ofte. Denne gang er den god nok. Både for Danmark og for vores parti skriver vi i dag historie, og det understreger samtidig, at bare man venter længe nok, bliver alt moderne. Også konservativ forsvarspolitik.

Vi kan ønske hinanden tillykke!