Nytårshilsen og politiske opgaver

Af Annette Mosegaard

Konservativ gruppeformand

FARVEL til et mærkeligt, forunderligt og udfordrende 2020. Men også farvel til et lærerigt år. Et år hvor vi har stået sammen om én fælles udfordring. Et år med familien og det nærer i centrum og et år hvor vi har lært at bruge de digitale muligheder, så vi kan mødes og være sammen – også uden at være sammen.
Mange nytårshilsner ser på året der er gået. Denne hilsen vil se fremad med et kik på nogle af vores større politiske fokusområder og tiltag. Det er fremtiden der står foran os. Det er fremtiden vi kan påvirke. Vi står foran et vigtigt år, hvor vi både nationalt og lokalt har mange spændende opgaver foran os.

Bosætning
I valgkampen op til KV2017 satte vi Konservative en klar bosætningsdagsorden. Vi satte fokus på vigtigheden af, at vi er og skal være et attraktivt område for bosætning. At bosætning skaber liv, udvikling og indtægter til kommunen og dermed til os alle. Denne dagsorden har vi forfulgt hele denne byrådsperiode – med succes. Vi har set en positiv udvikling i indbygger anstallet og vi har fået et tæt samarbejde med de mange lokalråd rundt i kommunen. Vi har set mange spændende tiltag, når vi taler tiltrækning og modtagelse af nye borgere. For os i C er denne dagsorden fortsat vigtig og vi skal blive endnu bedre end vi er i dag. Dette indebærer bla. også, at vi skal have attraktive muligheder for byggegrunde og have en bred vifte at boligmuligheder. Her har vi opgaver der skal løses. Eksempelvis har Brande, Engesvang, Nr. Snede og Ikast yderlig udviklings potentiale, hvis vi udvikler attraktive byggegrunde.

Udenlandsk arbejdskraft.
Et andet af vores fokusområder hedder udenlandsk arbejdskraft, sprog og integration. I konservative vil vi gerne have den udenlandske arbejdskraft til Danmark fordi vi ved, at virksomhederne er meget afhængige af denne arbejdskraft. Det gælder de højtuddannede og det gælder den faglærte arbejdskraft. Mange af vores lokale virksomheder og landbrug ville ikke kunne producere i Danmark, hvis de ikke har adgang til den udenlandske arbejdskraft. Men der er en bagside og her arbejder vi på at skabe fokus. Lige nu har vi i kommunen 50 Østeuropæiske sygemeldte kvinder med en fortid i landbruget. De er nedslidte og vi kan konstaterer, at de ikke har lært dansk. Deres mulighed for at komme i job, er videreuddannelse men den vej er nærmest umulig, når de ikke allerede har tilegnet sig det danske sprog. Vi ser frem imod flere der kommer på offentlig forsørgelse og dermed bliver en utilsigtet omkostning for vores samfund. På sammen måde har vi lige nu 600 borgere på dagpenge. Ud af disse er 130 fra Østeuropa. En klar overrepræsentation og en tikkende bombe under vores system. Her ligger en stor opgave i, at man som udenlandsk arbejdskraft
skal lære dansk og bliver integreret i Danmark, hvis man ønsker at bo og arbejde her. Vi arbejder for øget opmærksomhed og handling i forhold til denne problematik. Vi arbejder på at landbrug, virksomheder, kommunen og lokalsamfund skal kræve at vores udenlandske borgere og arbejdskraft skal tilegne sig sproget og blive fuldt integreret. Hvis vi ikke handler på dette kan vi komme i en situation, som vi har set med andre nationaliteter, der tidligere er kommet til Danmark for at arbejde.

DNA og iværksætteri
Vores lokalområde har altid været et område præget af mange virksomheder, og med iværksætteri som et bærende DNA. Desværre ligger vi lavt, når vi ser på antal nystartede virksomheder. Når vi sammenligner os med andre kommuner ligger vi endda meget lavt på denne skala. Det skal vi have lavet om på og netop derfor har vi i C arbejdet aktivt for, at vi nu i Erhvervs-Vækst og Bosætningsudvalget sætter fokus på iværksætteri. Vi skal have genopfundet vores entreprenante DNA, så vi i kommer tilbage på iværksættesporet. Det er vigtig for den fremtidige udvikling af vores område. Det er vigtigt for vores jobmuligheder og for vores selvforståelse. Vi vil i udvalget arbejde med Iværksættermiljøer, Learning Engles, Løvens hule, Entreprenørskab i folkeskolen og lignende initiativer for at få mere fokus på iværksætteri og de muligheder der er i at være selvstændig.

Et helt Danmark
Vi skal l have fokus på det nære og tænke på, hvordan vi bedst udvikler HELE Danmark. Jeg bliver så bekymret når en meget stor andel at vores unge bliver nødt til at flytter til de større byer for at uddanne sig. Jeg bliver så bekymret, når det er svært for vores virksomheder, at finde kvalificeret arbejdskraft. Vi skal i langt højere grad have uddannelsestilbud i hele Danmark. Det er ikke nok at flytte nogle få arbejdspladser og så tro at Danmark derved kommer i balance. Vi skal i stedet have en langsigtet strategi, der udvikler spændende uddannelsesmuligheder og uddannelsesmiljøer i flere byer. Lokalt vil vi arbejde for at støtte de uddannelser vi allerede har og vi skal arbejde for at tiltrække flere.

Produktion af grøn energi
Vi skal have grøn energi – ingen tvivl om det. Men vi skal ind på en anden vej, når vi udvikler den lokale grønne energi. I Konservative hylder vi det private initiativ men ikke for enhver pris. Netop når det handler om produktion af grøn energi er vi kritiske og mener at en central udviklingsplan for placering af større vindmøller og solceller anlæg, vil være berettiget. Nu placeres store grønne produktionsanlæg, hvor den enkelte lodsejer og projektudvikler finder det økonomisk bedst muligt. Dette med stor konsekvens for de nærmeste naboer. Få borgere bliver økonomisk beriget og mange borgere lider tab. Anlæggene placeres nødvendigvis ikke, hvor der er de bedste produktionsmuligheder. Anlæggene placeres ikke, hvor der er bedst mulighed for at transportere strømmen. Anlæggene placeres ikke tættet muligt på forbrugsstederne. Etablering af produktionsanlæg for grøn energi virker tilfældigt og anlæggene placeres uden en overordnet plan og anlæggene placeres uden rimelig kompensation til naboerne.
I Ikast-Brande kommune har vi i C stillet mange kritiske spørgsmål og vi har stillet krav om bedre behandling af naboerne. Det er udmundet i en politisk aftale, der i højere grad skal sikre dialog med og kompensation til naboerne. Vi er tilfredse med aftalen, hvis den bliver efterlevet. Desværre ser vi ikke altid, at det er tilfældet. Vi mener det bogstaveligt, der skal være dialog og vi mener det bogstaveligt når naboerne skal have rimelig økonomisk kompensation. Vi er meget opmærksomme på om det også sker i praksis. Det er ikke altid tilfældet. Vi vil derfor ikke stemme JA til alle anlæg. Vi vil vurdere dem individuelt. På sammen måde er vi kritisk over for solcelleparkerne og de mange ansøgninger vi her har på vej. I C har vi trukket i håndbremsen, så vi overordnet får taget stilling til hvor og hvor mange anlæg vi vil have i Ikast-Brande kommune. Midt og Vestjylland kan blive plastret til med vind og solanlæg, hvis vi ikke tænker os om.
Landspolitisk arbejder vi for en anden og mere langsigtet løsning. En løsning, hvor anlæggene placeres efter en overordnet strategi og hvor naboernes kompensering af de store vind og sol energianlæg sker efter samme ekspropriering som vi ser ved offentlige byggerier.

Udvikling Midtbyerne Ikast og Brande
C gik til dette års kommunale budgetforhandlinger med et krav om mídler til udvikling af midtbyerne i Ikast og Brande. Det har i mange år været en politisk tænkning fra andre partier, at det ikke var nødvendigt at kommunen indgik i aktiv udvikling af midtbyerne – at Midtbyerne burde kunne klare sig selv. Den tænkning byder vi ikke ind på. Vi mener, at kommunen aktivt kan og skal være med til at understøtte midtbyernes mulighed for at overleve. Vi arbejder for, at vi skal skabe gode byrum, hvor vi som borgere finder sammen og kan lide at være. Da Byrådet godkendte budgettet var det lykkedes os at få tildelt ressourcer til begge byer. Således har Brande fået tildelt 5 mio. over 3 år og Ikast har fået tildelt 10 mio. over 3 år. Vi har nu en mulighed for at gøre en forskel. Personligt har jeg fået til opgave at arbejde sammen med henholdsvis Brande City og Ikast Bymidte omkring denne udvikling. Det er et super spændende arbejde, der er godt på vej med spændende løsninger. Vi arbejder på, at de første tiltag bliver synlige i 2021.

Dialog og samarbejde
Vores afsæt for det konservative arbejde i Ikast-Brande kommune handler om at vi tror på politisk dialog og samarbejde. Vi tror på, at denne vej er den bedste forudsætning for, at vores kommune kan udvikle sig. I vores arbejde læner vi os dermed op om Søren Papes tilgang til det politiske arbejde. Vi tror på, at vi når længst med samarbejde, ordentlighed og dialog. Det betyder også at vi til enhver tid antager en positiv tilgang og at vi altid vil gå efter bolden og ikke efter manden. Det har den konsekvens, at vi ikke er det parti der råber højst i medierne eller er det parti der lufter de kantede udmeldinger. Men denne tilgang har den positive betydning, at vi anses som en seriøs politisk samarbejdspartner, en partner de andre partier kan stole på. Det betyder at vi bliver hørt og at vi er involveret i alle beslutningerne og dermed opnår markante Konservative aftryk på den politik, der bliver ført.

Kommunalvalg 2021
D. 16.november 2021 er der kommunalvalg. Vi er godt i gang med forberedelserne og der er nedsat forskellige arbejdsgrupper. Det første arbejde består i, at danne en liste med gode kandidater. En liste der bredt repræsenterer køn, alder, baggrund og geografi. Her er vi godt på vej og vi kan også i dette arbejde mærke, at der blæser en god vind i den konservative retning. Vi arbejder for en stærk liste, der kan give os konservative et godt valg.
Arrangementsgruppen har mange planer men desværre er det ikke muligt at afholde fysiske arrangementer. Der er er flere arrangementer på tegnebrættet, som vi melder ud når Danmark åbner op igen. Som i ved, måtte vi desværre aflyse vores aften med Søren Pape. Vi havde mange tilmeldinger og fuldt hus. Derfor ærgrer det os også, at vi var nødt til at aflyse. Søren har heldigvis lovet at komme på et senere tidpunkt. Det glæder vi os til.
Vi går et spændende år i møde og mange opgaver ligger foran os.
De bedste hilsner med ønsker om et godt nytår.
Annette Mosegaard