Vindenergi – ikke uden udfordringer

Ikast-Brande kommune ønsker at bidrage til CO2 reduktionen. Flere initiativer er i gang og blandt disse er etablering af vindmølleparker. Vindmølleparkerne er positive for CO2 reduktionen, men der er en bagside. Parkerne er problematiske for de borgere, der bor tæt på møllerne. For nogle handler problematikkerne om de ar, der sættes i naturen. For andre handler det om økonomi. Etablering af vindmølleparker, er ikke kun den gode CO2 historie eller den gode erhvervsfortælling. Det er desværre også historien om en meget dårlig fordelingsøkonomi. En økonomi, der i høj grad tilgodeser nogle få, og desværre forringer økonomien for flere.
Vi Konservative har underskrevet en kommunal aftale, der i højere grad skal sikre, at projekterne involverer og tilgodeser naboerne. Aftalen har ført os et skridt på vejen, men i Konservative havde vi gerne set, at aftalen flyttede endnu mere. At naboerne i endnu højere grad bliver involveret, og at naboerne i endnu højere grad bliver økonomisk kompenseret. At man laver reel borgerinddragelse, og at lodsejere og projektmagere ikke går efter lavest mulige fællesnævner i forhold til fastsættelse af naboernes værditab.
Vi tror på, at det er rigtigt at etablere vindmølleparker. Vi vil gerne understøtte de virksomheder, der er i vindmølleindustrien, men vi ønsker ikke, at naboer bliver tilsidesat. Vi vil vurdere fra projekt til projekt om kriterierne i aftalen er opfyldte, og dermed vil vi vurdere, om naboerne er involveret og kompenseret på rimelig vis.
For os er det den eneste rigtige vej at gå. Vi skal have grøn energi fra vind, men vi vil ikke se naboer blive kørt over, og økonomien skal ikke udelukkende tilfalde projektmagere og lodsejere Vi vil arbejde for en bedre fordelingsøkonomi til glæde for den grønne omstilling, til glæde for virksomhederne i vindindustrien og til glæde for de borgere, der bliver belastet af den grønne omstilling.
Vi er hele tiden opmærksomme på, hvorvidt vores politiske aftale er tilstrækkelig, eller den skal strammes til. Vi ser forskellige typer projekter, vi ser forskelligt niveau af samarbejde. Hvis vi ikke mener, at projektmagere og lodsejere opfylder de rammer, der er sat, så vil vi til enhver tid stemme imod et projekt. Det kan være som en henstilling til, at projektet skal stoppe helt. Det kan også være i form af, at man må starte forfra. Vi vil den grønne omstilling, men den skal ske i ordentlighed, og vi godkender ikke pr. automatik de projekter, der kommer til behandling.

Den Konservative bestyrelse og byrådsgruppe i Ikast-Brande.