Erhvervs- og arbejdsmarked

Vi skal fortsat være Danmarks bedste erhvervskommune

Et stærkt og sundt erhvervsliv er grundlaget for vores økonomi. Vi skal fremme det private initiativ og give erhvervslivet frihed til at udvikle sig og skabe vækst.

Der skal skabes flere arbejdspladser i private virksomheder, og der skal være kvalificerede og motiverede medarbejdere til rådighed.

Kommunen skal øge samarbejdet mellem virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne. Vi er afhængige af at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft til kommunen.

Kommunen skal styrke hjælp og rådgivning til iværksættere og mindre virksomheder.

Vi har brug for udenlandsk arbejdskraft i kommunen. Derfor skal vi arbejde for, at udlændinge bliver godt modtaget og velintegrerede. Det er en fælles opgave for kommunen, virksomhederne, borgerne og foreningerne.

Flere skal i arbejde

Kommunen skal samarbejde med virksomhederne om at hjælpe de borgere, som ikke kan varetage et fuldtidsjob.

Udsatte unge, som står på kanten af arbejdsmarkedet, skal støttes bedst muligt.

Flygtninge skal integreres gennem uddannelse og arbejde. De skal lære det danske sprog og respektere den danske kultur.