Annette Mosegaard 
Byrådsmedlem
Udvalgsposter:
Erhvervs-, vækst- og bosætningsudvalget (formand)
Økonomi- og Planudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget (næstformand)
 

Heinrich Rune
Byrådsmedlem
Udvalgsposter:
Teknik- og Miljøudvalget
Sundheds- og Omsorgsudvalget

 

 

Kirsten York Helms
Byrådsmedlem
Udvalgsposter:
Børne- og Undervisningsudvalget