Politik og målsætning

Ikast-Brande skal være en kommune, hvor det er godt at bo, arbejde og drive virksomhed

Ikast-Brande skal være en kommune, hvor det er godt at bo, arbejde og drive virksomhed.

I Ikast-Brande er vi dygtige, flittige og gode til sport. Det skal vi blive ved med at være. Borgerne, virksomhederne, foreningerne og kommunen skal arbejde sammen om, at dette fortsætter.

Ikast-Brande er den mest erhvervsvenlige kommune i Danmark. Det skal den også være i fremtiden. Pengene skal tjenes, før man kan bruge dem. Vores erhvervsliv skaber værdier, som kommer os alle til gode. Derfor skal kommunen give erhvervslivet muligheder for at udvikle sig. Konservative vil arbejde for, at endnu flere virksomheder og iværksættere slår sig ned i vores kommune.

Daginstitutioner og skoler er fundamentet for børn og unges læring og udvikling. Vi vil sikre, at børnene får de bedste betingelser for at lære noget i skolen – både fagligt og socialt.

Ældreplejen skal bygge på tillid og respekt. Den enkelte borger skal have indflydelse på sammensætningen af plejetilbuddet. Når en borger er visiteret til hjælp, skal den efterfølgende hjælp være efter borgerens aktuelle behov. Velfærd skal dog ikke være et ”tag-selv-bord”. Fremtidens begrænsede ressourcer til velfærd skal anvendes klogt; hvor der er størst behov, og hvor de gør mest gavn.

Vi vil arbejde for, at indkøb til bosteder, dag- og døgninstitutioner så vidt muligt foretages lokalt under forudsætning af, at det er konkurrencedygtigt.