Vi ønsker udvikling i hele kommunen

Konservative sætter mennesker først.

Derfor skal kommunen i fællesskab med borgerne finde løsninger, der giver mening for den enkelte. Regler skal ikke stå i vejen for fornuftige løsninger. Det kan betyde, at vi nogle gange tænker anderledes og tilbyder andet, end det loven foreskriver som minimum. Hjælp skal tage udgangspunkt i borgerens behov. De midler, der er til rådighed inden for området, skal fordeles efter fornuft og ikke skematiske regler.

Ikast-Brande skal være en attraktiv kommune. Vi har et rigt sports- og kulturliv, som både skal understøttes og videreudvikles. Vi vil arbejde for, at flere mennesker får lyst til at bosætte sig i Ikast-Brande. Det kræver en langsigtet plan for byudvikling i hele kommunen, – en udvikling, hvor alle aldersgrupper er repræsenteret.

Kommunen er en stor virksomhed, hvor succes er afhængig af dygtige ledere og medarbejdere. Vi vil kun centralisere opgaver, når det giver mening. Vi ser det som en styrke, at administrationen er tæt på borgerne. Vi skal privatisere, hvor det giver mening, men ikke for enhver pris.

Vi vil i stigende grad blive udfordret på økonomien, blandt andet på grund af udviklingen i befolkningens alder og sammensætning. Konservative ønsker fortsat at være borgernes garant for en ansvarlig økonomi.

Vi vil udvikle kommunen igennem handlekraft og initiativ. Vi vil lytte til borgerne og om nødvendigt gå nye veje for at opnå de bedste løsninger. Vi vil øge samarbejdet med andre kommuner, for at styrke Midtjylland. Sammen er vi bedst.