Vi skal have en jobreform – og det bliver nødt til at gøre ondt

Af Dina Raabjerg
Byrådsmedlem og Folketingskandidat

Det er på tide at vende bøtten. Over 1/4 af arbejdsstyrken forsørges, antal ansatte i staten stiger, og resten af samfundet er ved at brænde sammen.
Om det er socialpædagoger, sygeplejersker eller læger, så hører vi dagligt om mangel. Samme klage er i den private sektor, der både savner faglærte og ufaglærte. Alt imens klager ansatte over presset.
Jobcenteret i København har ikke henvist til job i over 2 år. Den offentlige sektor har ansat ca. 30.000 flere på 3 år. På 10 år er der 55.000 færre danskere under 18 år, 94.000 flere mellem 18-65 år og hele 230.000 flere over 65 år. Og vi forventer 18 % nye børn i dagtilbud de næste 8 år. Færre skal altså lave mere.
Arbejdsmarkedspolitikken har spillet fallit. Der er job nok i DK. Der er ikke længere behov for 2 års dagpengeret, evig kontanthjælp og integrationsydelse.
Jeg foreslår derfor at følge venstrefløjens forslag om at øge dagpengesatsen. Til gengæld sættes satsen ned med 33 % efter 4 mdr. og yderligere 33% efter 6 mdr. for helt at bortfalde efter 1 år. Derefter er der ingen forsørgelse. På samme vis fjernes ret til kontanthjælp helt til ikke-forsikrede efter 1 års ledighed.
Jobcenteret ændres samtidig, så sociale opgaver skilles ud. De skal fremover kun vejlede ledige, og det er frivilligt at bruge dem. Vi holder op med at true, udskamme eller straffe ledige, der siger nej til arbejde. Det er deres eget ansvar. Vi laver kurser og merit-uddannelser til sektorer med særlig stor mangel på hænder.
Der skal også laves uddannelsesstillinger i kommuner, regioner og private virksomheder for svage eller uuddannede borgere, så tærsklen for at komme i job sænkes. Og der indføres ansættelsesstop i staten, der så ikke stjæler arbejdskraft fra borgernær service og private virksomheder.
Folk på efterløn og folkepension skal kunne arbejde uden modregning. Folk på tidlig pension skal kunne udnytte en restarbejdsevne på 10 timer pr. uge.
Ovenstående vil gøre ondt, for vi har reelt handicappet og pillet selvtillid ud af danskere, der aldrig har skullet forsørge sig selv. Men det vil tvinge en forandring igennem, øge arbejdsudbuddet og velstanden.